การแจ้งความประสงค์ขอเข้าสอบรอบสอง สำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19

ผู้เข้าสอบที่ “ติดเชื้อ COVID-19” ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย และมีความประสงค์เข้าสอบรอบสอง ให้แจ้งความประสงค์ขอเข้าสอบ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. โดยให้ดำเนินการดังนี้ 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นความประสงค์ขอเข้าสอบที่  >>>  http://bit.ly/3C188cv 2. ส่งแบบฟอร์มพร้อมกับใบรับรองแพทย์ และกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ขอเข้าสอบที่  >>>  http://bit.ly/3WQ8ZV9 โดยผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อ COVID-19 สามารถมารายงานตัวและลงทะเบียนเข้าสอบ ได้ตั้งแต่เวลา 08.00-09.00 น. (ตามกำหนดการสอบ) ณ ห้อง S102 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต https://maps.app.goo.gl/tyVx8HnoBeJqbJTMA?g_st=ic

อ่านเพิ่มเติม

ผังที่นั่งสอบและสถานที่สอบคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2566

ผังที่นั่งสอบและสถานที่สอบคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2566 ขอให้นักเรียนตรวจสอบที่นั่งสอบและเข้าสอบให้ถูกต้องตรงตามที่นั่งสอบของตนเอง ตามลิงก์ด้านล่าง และสำหรับอาหารกลางวัน นักเรียนสามารถซื้อได้ที่โรงอาหาร Green Canteen หรือร้านอาหารอื่นๆภายในมหาวิทยาลัย   ดาวน์โหลด >>> “ผังที่นั่งสอบ การสอบคัดเลือกรอบสอง ปีการศึกษา 2566”     ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-564-4440 ต่อ 2091 หรือ 093-508-8110 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2566

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2566 โครงการ วมว.มธ.-สกร. กำหนดให้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกและมีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง ในโครงการ วมว.มธ.-สกร. ประจำปีการศึกษา 2566 ในที่วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้อง S106 ชั้น 1 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อแนะนำโครงการฯ และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ในด้านต่างๆ อาทิเช่น หลักสูตร รูปการจัดการเรียนการสอน การพักอาศัยในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดกำหนดการประชุมดังนี้

อ่านเพิ่มเติม