กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “งานวิจัย นวัตกรรม จากพี่สู่น้อง และเส้นทางสร้างธุรกิจด้วยงานวิจัย”

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น. ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “งานวิจัย นวัตกรรม จากพี่สู่น้อง และเส้นทางสร้างธุรกิจด้วยงานวิจัย” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 7) ปีการศึกษา 2564 โดยมี คุณโศธนะ วิชาเรือง นักศึกษาชั้นปี 4 ที่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์

ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณ คุณโศธนะ วิชาเรือง เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักเรียนในครั้งนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง