กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การใช้โปรแกรม EndNote”

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30-11.30 น. ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “การใช้โปรแกรม EndNote” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 7) ปีการศึกษา 2564 โดยมี คุณฉัตรรัตน์ แสงคง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม EndNote สำหรับจัดทำรายการบรรณานุกรมในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณ คุณฉัตรรัตน์ แสงคง เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักเรียนในครั้งนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง