ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 รอบสอง ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบสอง ม.4 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2562

Congratulations !!!! ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกรอบสองเข้าศึกษาต่อ
ม.4 วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2562

โปรดตรวจสอบรายชื่อนักเรียนรายชื่อตัวจริงและตัวสำรองด้านล่าง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบสอง เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนตัวจริงและตัวสำรอบได้ตามด้านล่าง

ประกาศจากกระทรวงและไฟล์แนบท้าย

1.ประกาศจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

2.เอกสารแนบท้าย 1 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกรอบสองฯ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

3.เอกสารแนบท้าย 2 กำหนดการรายงานตัวและการมอบตัวเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

4.เอกสารแนบท้าย 3 สถานที่ในการขอดูคะแนนสอบคัดเลือกรอบสอง คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

5.แบบฟอร์มการขอดูคะแนนรอบสอง คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

แบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์ รายงานตัว

1.หลักเกณฑ์ และแนวทางปฎิบัติในการเป็นนักเรียนโครงการ วมว. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

2.แบบฟอร์มขอยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนโครงการ วมว. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

3.ใบมอบตัว นักเรียนโครงการ วมว. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

4.สัญญามอบตัว คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

5.แบบฟอร์มขอสละสิทธิ์การคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกรอบสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

บทความที่เกี่ยวข้อง