ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว.มธ-สกร. นายอิสระ ชลศึกษ์ และ นางสาววฤษสพร วงษ์รัตนพิพัฒน์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว.มธ-สกร. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 2


ขอแสดงความยินดี กับนายอิสระ ชลศึกษ์ นร.ชั้น ม.6
นร.รุ่นที่ 2 โครงการ วมว.มธ.-สกร.

เนื่องในโอกาส ที่ได้รับทุน 4-Year Continuing Scholarships for Academic Outstanding Students. (Full scholarship) เข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในครั้งนี้ด้วย

นายอิสระ ชลศึกษ์ นร.ชั้น ม.6 นร.รุ่นที่ 2

ขอแสดงความยินดี กับนางสาววฤษสพร วงษ์รัตนพิพัฒน์ นร.ชั้น ม.6 รุ่นที่ 2 โครงการ วมว.มธ.-สกร.

เนื่องในโอกาส ที่ได้รับทุน 4-Year Continuing Scholarships for Academic Outstanding Students. (50% scholarship) เข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในครั้งนี้ด้วย..
นางสาววฤษสพร วงษ์รัตนพิพัฒน์ นร.ชั้น ม.6

บทความทั้งหมด