คณะผู้บริหารโครงการ วมว.มธ.-สกร. พบนักเรียนชั้น ม.4 รุ่นที่ 7

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 – 16.30 น. คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ โครงการ วมว.มธ.-สกร. เข้าร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 7) ณ ห้อง 102 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อแนะนำการเรียน การใช้ขีวิต และการปรับตัวภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ต้องศึกษาภายในโครงการฯ นี้
( ดูรูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/1400890433566526/posts/3102845580037661/?d=n )

บทความที่เกี่ยวข้อง