กิจกรรมนักเรียนพบอาจารย์ประจำหอพัก

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 – 16.30 น. โครงการ วมว.มธ.-สกร. จัดกิจกรรมนักเรียนพบอาจารย์ประจำหอพัก เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้พบปะ พูดคุย สร้างความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตภายในหอพัก รวมถึงกฎ ข้อระเบียบต่างๆ ของหอพักโครงการฯ โดยมี ผศ.ดร.ยิ่งยศ อินฟ้าแสง อาจารย์ประจำหอพัก และคณะครูประจำหอพักนักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. เข้าร่วมพูดคุยในครั้งนี้

( ดูรูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/1400890433566526/posts/3108407842814768/?d=n )

 

บทความที่เกี่ยวข้อง