กิจกรรมเยี่ยมชมหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการ วมว.มธ.-สกร. จัดกิจกรรมพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 7) เข้าเยี่ยมชมหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าใช้บริการหอสมุดฯ อาทิเช่น การยืมหนังสือ การใช้บริการการสืบค้นข้อมูล การใช้บริการการสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยของนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น โดยมี คุณแสงเดือน ตันตราวงศ์ และคุณสิรินยา สุวรรณปักษ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และเจ้าหน้าที่หอสมุดฯ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้

( ดูรูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/1400890433566526/posts/3109201332735419/?d=n )

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง