บรรยากาศการสอบรอบสอง โครงการ วมว.มธ.-สกร. ประจำปีการศึกษา 2565 และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบสอง) ณ อาคารหอสมุดเก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการสอบทั้งสิ้น 167 คน และทางโครงการฯ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบรอบสอง ณ ห้อง S106 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการโครงการ วมว.มธ.-สกร. และ นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กล่าวต้อนรับและร่วมพูดคุย แนะนำการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการใช้ชีวิตของนักเรียนโครงการฯ ในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง