ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2
ปีการศึกษา 2565
ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คอมพิวเตอร์ และ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ


บทความที่เกี่ยวข้อง