กิจกรรมอบรมสถิติสำหรับการออกแบบและวิเคราะห์การทดลองเบื้องต้น ชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการ วมว.มธ.-สกร. จัดกิจกรรม “การอบรมสถิติสำหรับการออกแบบและวิเคราะห์การทดลองเบื้องต้น” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (รุ่น 8) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ สิมาจันทร์ มาเป็นวิทยากรการบรรยายในหัวข้อดังกล่าว และนายปรัตถกร กำลังดี นายอันนาส บินมะฮมุด เป็นผู้ช่วยวิทยากร ณ ห้อง 226 อาคารบรรยายรวม 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
    

บทความที่เกี่ยวข้อง