ชำระเงินการสอบรอบสอง นักเรียน ม.4 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2562

การชำระเงินการสอบรอบสอง นักเรียน ม.4 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2562

 นักเรียนหรือผู้ปกครองของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบรอบสองโดยการโอนเงินมาตามเลขที่บัญชีของโครงการ ฯ ด้านล่างนี้ โดยจะต้องชำระเงินระหว่าง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 – 15 มกราคม พ.ศ. 2562 และส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินมาทางอีเมล scius.tu@gmail.com พร้อมกับแจ้งชื่อ-นามสกุล และรหัสประจำตัวสอบ (สามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันการโอนเงินได้ตามด้านล่าง)

[contact-form-7 id=”43″ title=”Contact form 1″]

บทความทั้งหมด