คำถามวิชาการ

 

1. เด็กๆต้องเตรียมโน๊ตบุ๊คส่วนตัวไปเลยไหม? (+การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต) 

ตอบ สรุป: ถ้านักเรียนมี สามารถนำมาใช้ได้เลย เนื่องจากการศึกษาปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบไป การค้นคว้าเข้าถึงข้อมูล ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์มีความสำคัญมากกว่าเดิม ทางโครงการตระหนักดีถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงอาจจัดหาให้ยืมคอมพิวเตอร์ชนิดพื้นฐานสำหรับงานพิมพ์ งานค้นคว้าอินเตอร์เน็ต แก่นักเรียนด้วย (กรณีที่ไม่มีส่วนตัว) หรืออาจจัดหาให้ใช้ที่ห้องกิจกรรมนักเรียน วมว. นอกจากนี้ทางโครงการจะจัดเตรียมเครื่องพิมพ์เลเซอร์พื้นฐานให้กลุ่มนักเรียนใช้ในการค้นคว้าด้วย (คาดว่าจะติดตั้งที่ห้องกิจกรรมนักเรียนวมว. หรือที่ห้องพักอาจารย์คุมหอ) ที่ห้องกิจกรรมนักเรียนวมว. นักเรียนจะเข้าถึงสัญญานอินเตอร์เน็ต (wireless) ของมหาวิทยาลัย ทำให้สามารถค้นคว้าบทความวิจัยจากวารสารนานาชาติ ที่มหาวิทยาลัยสมัครสมาชิกได้

2. เรื่องตำราเรียนครับ 

ตอบ ทางโรงเรียนมีการเตรียมอุปกรณ์การเรียนพื้นฐานให้ตามปกติ หนังสือเรียน ขึ้นกับครูผู้สอนในวิชานั้น เลือกใช้ ซึ่งจะมีการชี้แจงในคาบเรียนอีกครั้ง ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้บอกรับฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จำนวนหนึ่ง เข้าถึงได้ผ่านอินเตอร์เน็ตเครือข่ายของมหาวิทยาลัย หนังสือเรียนแบบ e-book บางส่วนของ สสวท. เข้าถึงได้ ดูหน้า ลิ้งค์ ของเว็บโครงการ

3. เรื่องสถานภาพนักเรียนครับสังกัดที่ไหน อย่างไร อาจมีเรื่องต้องแจ้งให้บางหน่วยงานทราบ เค้าฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจ 

ตอบ นักเรียนใส่เสื้อสวนกุหลาบรังสิต ลงทะเบียนเรียน ออกเกรด โดยสวนกุหลาบรังสิต ออกใบจบ โดยสวนกุหลาบรังสิต ดังนัน สถานภาพนักเรียนควรสังกัดหลัก เป็น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) [คือเป็นนักเรียน ม.ปลาย] แต่โครงการวมว. เป็นความร่วมมือกันของโรงเรียน-มหาวิทยาลัย โดยการนำมหาวิทยาลัย (กรณีนี้คือ ม.ธรรมศาสตร์) มาเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลเชิงลึกในรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และการพัฒนาทักษะการคิดค้น การวิจัยพัฒนา จึงอาจกล่าวว่าสังกัดรองคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [ธรรมศาสตร์ไม่ได้ออกใบจบให้] แต่ทางธรรมศาสตร์ ก็จะดำเนินการลงทะเบียนนักเรียนวมว. เป็นนักเรียน-นักศึกษาพิเศษ (คล้ายกรณีนักเรียนแลกเปลี่ยน) เพื่อสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้เหมือนนักศึกษาธรรมศาสตร์

4. หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรเดียวกับมหิดลวิทยานุสรณ์ใช่ไหมคะ แล้วแต่จะด้านวิทย์ หรือ วิศวะ เรื่องการวัดผล ใช้ข้อสอบที่ออกโดย อ.ทั้งที่ คณะวิทย์ และ สกร รึเปล่าคะ และจะเป็นข้อสอบแยก หรือข้อสอบเดียวกับ วมว ที่อื่นหรือเปล่าคะ 

ตอบ หลักสูตรมีความคล้ายคลึงกับมหิดลวิทยานุสรณ์ แต่ไม่เหมือนกันในรายละเอียด (= ใช้เป็นแนวทางเท่านั้น)

การวัดผล ใช้ข้อสอบออกโดย อาจารย์ที่คณะวิทย์ฯ มธ. และ สกร. แล้วแต่รายวิชาที่มีฝ่ายใดสอน เช่น ภาษาไทยสอนโดย สกร. ออกโดย สกร. กลศาสตร์ สอนโดย มธ+สกร. ออกโดย มธ+สกร. เทคนิคปฏิบัติการ สอนโดย มธ.ออกโดย มธ.

บทความที่เกี่ยวข้อง