ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม “13th SCiUS Forum”

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (รุ่น 7) และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในกิจกรรม “13th SCiUS Forum” ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2566 ในปีนี้นักเรียนสามารถคว้าเหรียญรางวัลไปได้ถึง 15 รางวัล ได้แก่ เหรียญทอง 4 รางวัล เหรียญเงิน 1 รางวัล และเหรียญทองแดง 10 รางวัล (จากทั้งหมด 22 โครงงาน) ทางโครงการฯ ขอชื่นชม “นักเรียนรุ่น 7 ทุกคน” ที่ตั้งใจและทุ่มเทในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตลอดปีที่ผ่านมา ซึ่งนักเรียนได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความพยายาม จนประสบความสำเร็จและสามารถทำผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ออกมาได้อย่างดีเยี่ยม และโครงการฯ ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทุกท่านที่คอยดูแล และให้คำแนะนำแก่นักเรียนเป็นอย่างดีค่ะ                   

อ่านเพิ่มเติม