คำถามที่พบบ่อย


1. รูปภาพที่อัพโหลดเข้าไปในระบบของการสมัครสอบเบลอ ทำอย่างไร

ตอบ ควรแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ ในเบื้องต้นต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่ของทางศูนย์ของเราได้รับอนุญาตจากทางส่วนกลางเพื่อให้เข้าไปตรวจสอบก่อนครับ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วหากต้องมีการแก้ไข ทางเจ้าหน้าที่ของโครงการจะติดต่อกลับไป

2. วิชาคณิตศาสตร์ที่นำเกรดมาคิดเฉลี่ย ใช้คณิตศาสตร์หลักอย่างเดียวหรือนำคณิตศาสตร์เพิ่มเติมมาเฉลี่ยด้วย
ตอบ ตามคุณสมบัติของผู้สมัครสอบที่ได้ระบุไว้ในประกาศ ฯ นักเรียนจะต้องมีเกรดของวิชาคณิตศาสตร์ทั้งหลักและเพิ่มเติมที่นักเรียนได้เรียนไปมาเฉลี่ยรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า 3.00 ครับ

3. ใช้เอกสารระบุเกรดสี่เทอมได้หรือไม่ และใช้เอกสารตัวจริงหรือฉบับถ่ายเอกสาร ?
ตอบ ใช้เกรดสี่เทอมได้และใช้เอกสารฉบับถ่ายเอกสารได้

4. เอกสาร ปพ.1 ใช้เอกสารฉบับสำเนาได้หรือไม่
ตอบ สามารถใช้ฉบับสำเนาได้

Category: FAQs

การเตรียมตัวมาสอบที่ มธ. ศูนย์รังสิต

 

map

วิธีในการเดินทางไป มธ. ศูนย์รังสิต

รถยนต์ส่วนตัว

สามารถเดินทางมาโดยใช้ 2 เส้นทางดังนี้

1.ทางยกระดับดอนเมือง – โทลเวย์ ผ่านศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต , มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขับตรงมาเรื่อย ๆ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะอยู่ทางด้านซ้ายมือ

2.ทางด่วนแจ้งวัฒนะ – ม.ธรรมศาสตร์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเชียงราก เลี้ยวซ้ายเข้าประตูเชียงรากฝั่งทิศใต้

รถประจำทาง

รถประจำทางที่เข้ามาในธรรมศาสตร์มี 2 สาย คือสาย 29, 39, และ 510

รถตู้โดยสารสาธารณะ

1.อนุเสาวรีย์ชัย – ธรรมศาสตร์

จุดจอดรับ – ส่ง: อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ : บริเวณหน้าภัตตาคารพงหลี

ศูนย์รังสิต : ลานจอดรถตรงข้ามอาคารสำนักงานอธิการบดี

ค่าโดยสาร 37 บาทตลอดสาย

2.BTS หมอชิต – ธรรมศาสตร์

จุดจอดรับ – ส่ง BTS หมอชิต : สถานีรถไฟฟ้า BTS ฝั่งลานจอดรถ

ศูนย์รังสิต : ลานจอดรถตรงข้ามอาคารสำนักงานอธิการบดี

ค่าโดยสาร 32 บาทตลอดสาย *รถวิ่งเข้ามาส่งถึงในมหาลัย ลงป้ายสุดท้าย

3.มธ. ท่าพระจันทร์ – ศูนย์รังสิต

จุดจอดรับ – ส่ง ศูนย์ท่าพระจันทร์ : ด้านข้างคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ศูนย์รังสิต : อยู่ที่บริเวณร้านยูป้า ตรงข้ามศูนย์หนังสือ

ค่าโดยสาร 40 บาทตลอดสาย (ไม่วิ่งวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย)

4.ฟิวเจอร์ปาร์ค – ธรรมศาสตร์

จุดจอดรับ – ส่ง ฟิวเจอร์พาร์ค : จอดบริเวณลานจอดรถตู้ ห้างฯ ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต ช่องจอดที่ 16

ศูนย์รังสิต : ลานจอดรถตรงข้ามอาคารสำนักงานอธิการบดี (ที่เดียวกับคิวรถตู้ไปอนุเสาวรีย์ฯ)

ค่าโดยสาร 15 บาทตลอดสาย

การเดินทางมายังอาคาร บร.5 (อาคารที่ใช้ในการจัดสอบนักเรียน ม.4 รอบที่ 2)

อาคารบรรยายรวม 5 (บร.5) จะตั้งอยู่บริเวณด้านในของมหาวิทยาลัย โดยจะตั้งอยู่บนถนนเส้นเดียวกับทางไปยังอาคารอธิการบดี มีจุดสังเกตคือ อาคารมี 4 ชั้น ขนาดใหญ่ สีขาว หลังคาสีแดงอิฐ

มีสระน้ำและน้ำพุบริเวณด้านหน้าอาคาร ฝั่งตรงข้ามด้านหน้าอาคารจะมีส่วนหย่อมเพื่อสุขภาพ

แผนที่ชั้น 1 อาคารบรรยายรวม 5 (บร.5) คณะวิทยาศาสตร์ศูนย์รังสิต

ห้องประชุมผู้ปกครอง ห้องสอบ S103 และ S104

ลิงค์ ๆ ที่มีประโยชน์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

1. โรงอาหารกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. สำรองที่พัก

3. ที่จอดรถ

หากผู้ปกครองหรือนักเรียนท่านใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ตามช่องทางการติดต่อของโครงการ คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเรา

Category: FAQs

 

1. เด็กๆต้องเตรียมโน๊ตบุ๊คส่วนตัวไปเลยไหม? (+การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต) 

ตอบ สรุป: ถ้านักเรียนมี สามารถนำมาใช้ได้เลย เนื่องจากการศึกษาปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบไป การค้นคว้าเข้าถึงข้อมูล ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์มีความสำคัญมากกว่าเดิม ทางโครงการตระหนักดีถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงอาจจัดหาให้ยืมคอมพิวเตอร์ชนิดพื้นฐานสำหรับงานพิมพ์ งานค้นคว้าอินเตอร์เน็ต แก่นักเรียนด้วย (กรณีที่ไม่มีส่วนตัว) หรืออาจจัดหาให้ใช้ที่ห้องกิจกรรมนักเรียน วมว. นอกจากนี้ทางโครงการจะจัดเตรียมเครื่องพิมพ์เลเซอร์พื้นฐานให้กลุ่มนักเรียนใช้ในการค้นคว้าด้วย (คาดว่าจะติดตั้งที่ห้องกิจกรรมนักเรียนวมว. หรือที่ห้องพักอาจารย์คุมหอ) ที่ห้องกิจกรรมนักเรียนวมว. นักเรียนจะเข้าถึงสัญญานอินเตอร์เน็ต (wireless) ของมหาวิทยาลัย ทำให้สามารถค้นคว้าบทความวิจัยจากวารสารนานาชาติ ที่มหาวิทยาลัยสมัครสมาชิกได้

2. เรื่องตำราเรียนครับ 

ตอบ ทางโรงเรียนมีการเตรียมอุปกรณ์การเรียนพื้นฐานให้ตามปกติ หนังสือเรียน ขึ้นกับครูผู้สอนในวิชานั้น เลือกใช้ ซึ่งจะมีการชี้แจงในคาบเรียนอีกครั้ง ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้บอกรับฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จำนวนหนึ่ง เข้าถึงได้ผ่านอินเตอร์เน็ตเครือข่ายของมหาวิทยาลัย หนังสือเรียนแบบ e-book บางส่วนของ สสวท. เข้าถึงได้ ดูหน้า ลิ้งค์ ของเว็บโครงการ

3. เรื่องสถานภาพนักเรียนครับสังกัดที่ไหน อย่างไร อาจมีเรื่องต้องแจ้งให้บางหน่วยงานทราบ เค้าฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจ 

ตอบ นักเรียนใส่เสื้อสวนกุหลาบรังสิต ลงทะเบียนเรียน ออกเกรด โดยสวนกุหลาบรังสิต ออกใบจบ โดยสวนกุหลาบรังสิต ดังนัน สถานภาพนักเรียนควรสังกัดหลัก เป็น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) [คือเป็นนักเรียน ม.ปลาย] แต่โครงการวมว. เป็นความร่วมมือกันของโรงเรียน-มหาวิทยาลัย โดยการนำมหาวิทยาลัย (กรณีนี้คือ ม.ธรรมศาสตร์) มาเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลเชิงลึกในรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และการพัฒนาทักษะการคิดค้น การวิจัยพัฒนา จึงอาจกล่าวว่าสังกัดรองคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [ธรรมศาสตร์ไม่ได้ออกใบจบให้] แต่ทางธรรมศาสตร์ ก็จะดำเนินการลงทะเบียนนักเรียนวมว. เป็นนักเรียน-นักศึกษาพิเศษ (คล้ายกรณีนักเรียนแลกเปลี่ยน) เพื่อสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้เหมือนนักศึกษาธรรมศาสตร์

4. หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรเดียวกับมหิดลวิทยานุสรณ์ใช่ไหมคะ แล้วแต่จะด้านวิทย์ หรือ วิศวะ เรื่องการวัดผล ใช้ข้อสอบที่ออกโดย อ.ทั้งที่ คณะวิทย์ และ สกร รึเปล่าคะ และจะเป็นข้อสอบแยก หรือข้อสอบเดียวกับ วมว ที่อื่นหรือเปล่าคะ 

ตอบ หลักสูตรมีความคล้ายคลึงกับมหิดลวิทยานุสรณ์ แต่ไม่เหมือนกันในรายละเอียด (= ใช้เป็นแนวทางเท่านั้น)

การวัดผล ใช้ข้อสอบออกโดย อาจารย์ที่คณะวิทย์ฯ มธ. และ สกร. แล้วแต่รายวิชาที่มีฝ่ายใดสอน เช่น ภาษาไทยสอนโดย สกร. ออกโดย สกร. กลศาสตร์ สอนโดย มธ+สกร. ออกโดย มธ+สกร. เทคนิคปฏิบัติการ สอนโดย มธ.ออกโดย มธ.

Category: FAQs

 

1. กิจกรรมปฐมนิเทศ ของ มธ. วันที่ 14-15 พค. ผู้ปกครองต้องอยู่ทั้งวันไหม?

ตอบ วันที่ 14 ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศได้ค่ะ โดยตารางได้แจกเด็กๆไปแล้ว ไม่บังคับแล้วแต่ความสมัครใจ ส่วนวันที่ 15 ผู้ปกครองส่งเด็กๆที่รังสิต และจะมีรถบัสพาไปท่าพระจันทร์และจะกลับมาส่งประมาณ 5 โมงเย็น วันที่ 15 หากผู้ปกครองจะไปต้องขับรถตามไปเองเพราะรถที่จัดไว้ที่นั่งพอสำหรับเด็กๆและเจ้าหน้าที่ ถ้าขับรถตาม แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องที่จอดรถ หากผู้ปกครองท่านไหนจะไปร่วมกิจกรรมต้องแต่งกายสุภาพเพราะจะพานักเรียนเข้าชมพระบรมหาราชวังและวัดพระแก้ว มีวิทยากรจากพระบรมหาราชวังเป็นผู้บรรยาย หากผู้ปกครองประสงค์จะรับเด็กกลับหลังจากเสร็จที่วัดพระแก้ว ต้องแจ้งความจำนงตั้งแต่ลงทะเบียนเช้าวันที่ 15 และต้องเซ็นต์รับกลับด้วย เพราะเกรงว่าจะมีคนมาแอบอ้างพาเด็กไป

Category: FAQs

แสดงความคิดเห็น

 

1. ระบบบัดดี้ยังมีใช่ไหม? การจัดห้องพักจัดตามระบบบัดดี้ใช่ไหม?

ตอบ ระบบบัดดี้ยังมีค่ะ เด็กที่เป็นบัดดี้กันจะได้นอนห้องเดียวกัน โดยจะแยกเป็นตึกหอหญิงและหอชายมีเจ้าหน้าที่หอพักและอาจารย์หอพักแยกหญิงชายดูแลเรียบร้อย

2. ยาสามัญประจำบ้านมีให้ไหม?

ตอบ โดยปกติทางหอพักจะมีชุดยาสามัญประจำบ้านประจำแต่ละตึกแต่เราจะจัดอีกชุดไว้ที่ห้องอาจารย์หอพัก

3. เรื่องการซักผ้ารีดผ้าช่วยจัดผู้ดูแลเลยได้ไหม?

ตอบ หากผู้ปกครองประสงค์จะให้มีบริการซักรีด ในบริเวณหอพักจะมีร้านซักรีดของหอพัก ผู้ปกครองสามารถติดต่อร้านได้เองตามความสมัครใจค่ะ เด็กๆจะต้องไปส่งและรับเสื้อที่ร้านเอง แต่อย่างไรก็ตามใต้หอพักทุกหอจะมีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญบริการเด็กๆสามารถใช้ได้ค่ะไม่ยาก

4. อุปกรณ์ทำความสะอาดจัดหากันเองรึเปล่า?

ตอบ อุปกรณ์ทำความสะอาดจัดหาเองค่ะ จะมีแม่บ้านทำความสะอาดรอบหอพักและบริเวณโถงทางเดินแต่ละชั้น ส่วนในห้องนั้นนักเรียนต้องดูแลกันเองเป็นการฝึกความรับผิดชอบ

5. อาหารสามมื้อ เช้า กลางวัน เย็น ทานที่ไหน?

ตอบ ภาพรวม: นักเรียนสามารถใช้บริการได้ที่โรงอาหารของธรรมศาสตร์ทุกแห่ง โดยโรงอาหารใกล้หอพักที่สุด คือ โรงอาหารทิวสน และโรงอาหารใกล้ตึกเรียนที่สุด คือ โรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดอาคารบร.4 หรือ โรงอาหารของสวนกุหลาบ รังสิต (เช้า-กลางวัน กรณีไปเรียนที่ สกร) นอกจากโรงอาหารแล้ว บริเวณหอพักและอาคารบร.4 ยังมีร้านค้าสะดวกซื้อพร้อมให้บริการ และในเย็นวันจันทร์และพฤหัส ปกติมีตลาดนัดอินเตอร์โซน ใกล้กับหอพักในช่วงเย็น ที่อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรับประทานอาหาร (โรงอาหาร และ ตลาดนัด ดูแผนที่ได้ที่หน้า ติดต่อเรา มีการปักหมุดไว้แล้ว) ทั้งนี้ เราไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกเขตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยลำพัง หากจำเป็นต้องออก จะต้องมีเจ้าหน้าที่หรือนักศึกษาช่วยสอนเป็นผู้ดูแลและพาออกไปเท่านั้น (เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน)

– มื้อเช้า-กลางวัน: แนะนำว่าสามารถรับประทานอาหารได้ที่โรงอาหารของสกร. (กรณีเรียนที่สกร.) และที่ โรงอาหารคณะวิทย์ฯ (กรณีเรียนที่ คณะวิทย์ฯ)

– มื้อเย็น: แนะนำโรงอาหารทิวสน และตลาดนัดอินเตอร์โซน (มีเฉพาะจันทร์,พฤหัส) พิเศษ เนื่องจากในวันอังคารและพุธ ส่วนใหญ่ (ไม่รวมกรณีมีชั่วโมงสอนตอนเย็น หรือ สอบ) ทางโครงการมีการจัดกิจกรรมเสริมด้านวิชาการ ซึ่งกรณีที่เด็กเข้าร่วมกิจกรรม ทางโครงการจะรับผิดชอบด้านอาหารเย็นให้

6. เสื้อหอพักจะมีเพียงพอหรือไม่ สามารถสั่งเพิ่มได้หรือไม่?

ตอบ เนื่องจากสั่งทำจำนวนจำกัดและคิดว่าน่าจะเพียงพอ ปีแรกอาจจะต้องวางแผนการใส่เพราะมีให้ 4 ตัว แต่พอ ม. 5 ก็จะได้เพิ่มอีก 2 ตัว ม.6 เพิ่มอีก 2 ตัว

7. การเดินทางไป สกร เด็กๆจะมีเวลาทานอาหารก่อนเช้าก่อนรวมแถวเคารพธงชาติหรือไม่?

ตอบ นักเรียนออกเดินทางออกจากหอพักประมาณ 06.15 น. เดินทางไม่เกิน 45 นาที ทันรับประทานอาหารเช้าที่โรงเรียนค่ะ โดยโรงเรียนเริ่มเข้าแถวเคารพธงชาติเวลาประมาณ 7.30 น.

8. เมื่อมีเวลาว่างช่วงเย็นอาจขอออกกำลังกาย แต่เนื่องด้วยใน มธ เป็นพื้นที่เปิดนักเรียน ต้องทำตัวอย่างไรให้ปลอดภัย?

ตอบ เรื่องการออกกำลังกายของเด็กๆเราจะพยายามพาไปเป็นหมู่คณะค่ะจะไม่ปล่อยเด็กๆไปคนเดียว

9. การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยจะปลอดภัยหรือไม่?

ตอบ จะมี รปภ ประจำแต่ละอาคารและผู้ที่จะเข้าห้องพักต้องแสดงบัตรหือสแกนนิ้วมือ คนนอกไม่สามารถเข้าหอพักได้ นอกจากนี้เมื่อออกนอกเขตหอพักเด็กนักเรียนต้องไปอย่างน้อยสองคน และต้องใส่เสื้อโครงการที่จะแจกให้หรือชุดนักเรียน ห้ามออกโดยชุดไปรเวตเด็ดขาด โดยจะมีเสื้อคอโปโลให้สองตัว และเสื้อยืดคอกลมสองตัวมีตราสัญลักษณ์โครงการ ดังนั้นถ้าเด็กๆแอบออกไปไหนคนเดียวเราจะเห็นและถูกหักคะแนนทำโทษ

10. การจ่ายค่าใช้ประจำเดือน นักเรียนต้องเปิดบัญชีธนาคาร หรือรับเป็นเงินสด?

ตอบ ทุกคนต้องเปิดบัญชีกับธนาคารเช่นเดียวกับนักศึกษาธรรมศาสตร์ โดยบัตรนักเรียนจะเป็นบัตรที่ใช้เป็นทั้งบัตรเอทีเอ็มรวมทั้งเข้าห้องสมุด

11. เด็กต้องล็อคห้องเองใช่ไหมคะ แม่บ้านจะไม่มีกุญแจห้องใช่ไหม?

ตอบ จะมีเฉพาะ รปภ เท่านั้นที่มีกุญแจรวมของทุกห้องและเก็บล็อคอย่างดี คนอื่นเข้าห้องไม่ได้ จะเข้าได้เมื่อเจ้าของห้องอนุญาต ทางหอพักเค้าก็ระวังเรื่องกลัวของหาย จะเข้าไม่ได้ถ้าไม่อนุญาต

12. เวลาทำกิจกรรมต่างๆ จะอัพเดทได้ทางช่องทางไหนบ้าง? เพราะ ผู้ปกครองอยากทราบขั้นตอนต่างๆของน้องในการทำกิจกรรม

ตอบ กิจกรรมต่างๆของเด็กๆจะอัพโหลดข้อมูลเป็นระยะที่ เว็บของโครงการ ที่ bit.ly/scius ค่ะ

13. เรียน รักษาดินแดน จะมีเด็กที่ไม่ได้เรียนจะต้องทำอะไรที่ไหน ส่วนเด็กที่เรียนๆพร้อม สกร มีรถรับจาก สกร ขากลับมีรถมาส่ง มธ ด้วยใช่ไหม?

ตอบ ข้อมูลตอนนี้ เท่าที่ทางเราทราบนะครับ คือเด็กนักเรียนชายทุกคนต้องไปตรวจคัดเลือกก่อน ในวันที่ 4 มิถุนายน (ปีการศึกษา 2558) ถ้าผ่านเกณฑ์ทุกคนจะได้เรียนวันพฤหัสตอนบ่าย (เริ่ม 25 มิย. 58) ค่ะ โดยนักเรียนจะต้องกลับมาจากสถานที่ฝึกเอง แต่ผู้ที่ไม่ได้เรียนรักษาดินแดน (นักเรียนหญิงและนักเรียนชายบางคน) จะมีรถจากคณะไปรับตอนบ่ายสองของวันพฤหัสบดี (เวลาปล่อยกลับปกติของโรงเรียน)

Category: FAQs

Load More

คำถามสงสัยอื่น ๆ

หากยังมีข้อสงสัยอื่นใดนอกเหนือจากนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับต้นสังกัดของโครงการ วมว.

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02333-3863-5 โทรสาร 02333-3885
– โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก
– โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โครงการ วมว. คลิก