รุ่นที่ 9 (2566)

นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2566 รหัสนักเรียน :  6609000010 ชื่อ :  น.ส.ฤทัยกานต์ จันทร์สุข ชื่อเล่น :  ปิ่น ศึกษาต่อ : รหัสนักเรียน : 6609000028  ชื่อ :  นายภูดิส ภาชีรัตน์ ชื่อเล่น :  บูม ศึกษาต่อ : รหัสนักเรียน : 6609000036  ชื่อ :  น.ส.ปัณฑารีย์ เกียรติวิมล ชื่อเล่น :  เกรซ ศึกษาต่อ : รหัสนักเรียน :  6609000044 ชื่อ :  น.ส.จินต์จุฑา ศรีภักดี ชื่อเล่น :  ทรายรี ศึกษาต่อ : รหัสนักเรียน :  6609000051 ชื่อ :  น.ส.วรรณวริน…

อ่านเพิ่มเติม