วิชาคณิตศาสตร์ที่นำเกรดมาคิดเฉลี่ย

กระดาน ถาม-ตอบCategory: สอบถามเรื่องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่นำเกรดมาคิดเฉลี่ย
sciusadmin Staff asked 2 years ago

วิชาคณิตศาสตร์ที่นำเกรดมาคิดเฉลี่ย ใช้คณิตศาสตร์หลักอย่างเดียวหรือนำคณิตศาสตร์เพิ่มเติมมาเฉลี่ยด้วย

1 Answers
sciusadmin Staff answered 2 years ago

ใช้คณิตศาสตร์หลักอย่างเดียวครับ