ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 รอบสอง ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

Congratulations !!!! ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกรอบสองเข้าศึกษาต่อ ม.4 วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม