กิจกรรม Our Last Orbit

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดกิจกรรม “Our Last Orbit” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดี  การอวยพร รวมถึงการอำลาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 (รุ่นที่ 5) ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญ ในการแสดงถึงการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ ครู บุคลากร และนักเรียนรุ่นพี่ รุ่นน้อง ของโครงการ วมว.มธ.-สกร. ทุกคนต่างได้ร่วมแสดงความยินดี กล่าวความรู้สึก และการกล่าวอำลาจากการสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง ถือเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นต่อๆ ไป ได้ร่วมการสร้างเป็นวัฒนธรรมที่จัดขึ้นในทุกปีการศึกษา ต่อไป BYENIOR SCiUS-TU 05 -ช่วง La Memoire จัดทำโดย นักเรียนรุ่นที่ 6 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5) https://www.youtube.com/watch?v=SEQK4WNBZ6o BYENIOR SCiUS-TU 05 -ช่วงข้อความถึงพี่ SCiUS-TU 05 จัดทำโดยนักเรียนรุ่นที่ 6 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5) https://www.youtube.com/watch?v=RgUsUJ3gQUU…

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

โครงการ วมว.มธ -สกร. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (รุ่น 5) ในระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิเช่น การเรียนรู้เรื่องแรง และการเคลื่อนที่ของคลื่นตามหลักการทางฟิสิกส์ การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ภาพ 4 มิติ เรียนรู้ถึงการสร้างสรรค์จินตนาการและความคิด Creative ในการสร้างสรรค์ ศิลปะในแบบต่างๆ และการประยุกต์ใช้ รวมทั้งศิลปะท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ หมู่บ้านศิลปิน การเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ และ สัมผัสธรรมชาติสัตว์ในระบบนิเวศทะเลทราย Camel republic อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ตลอดจนการเรียนรู้ด้านศาสนากับวัฒนธรรม ณ วัดถ้ำหลวง จังหวัดเพชรบุรี           ( ดูรูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/1400890433566526/posts/3145204455801773/?d=n )

อ่านเพิ่มเติม

บรรยากาศการสอบรอบสอง โครงการ วมว.มธ.-สกร. ประจำปีการศึกษา 2565 และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบสอง) ณ อาคารหอสมุดเก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการสอบทั้งสิ้น 167 คน และทางโครงการฯ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบรอบสอง ณ ห้อง S106 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการโครงการ วมว.มธ.-สกร. และ นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กล่าวต้อนรับและร่วมพูดคุย แนะนำการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการใช้ชีวิตของนักเรียนโครงการฯ ในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    

อ่านเพิ่มเติม

การสอบรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 (รุ่น 6)

ภาพบรรยากาศการสอบรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 (รุ่น 6) ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565 (แบบออนไลน์) ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักวิจัยจาก สวทช. ที่ให้ความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบ และได้ให้คำแนะนำแก่นักเรียนในการปรับปรุงโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อไป ( ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/1400890433566526/posts/3134982300157322/?d=n )  

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลที่ 2 สาขาคณิตศาสตร์ ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24: YSC 2022

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลที่ 2 สาขาคณิตศาสตร์ ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24: YSC 2022   จากโครงงานเรื่อง “โครงสร้างทางเรขาคณิตของวัสดุรับแรงกระแทกจากการพับกระดาษในรูปแบบก้างปลาเฮอร์ริ่งทแยงมุม” ผู้พัฒนา : น.ส.ภาณุมาศ รุ่งเรืองไทรงาม นายปาณัสม์ พิมพ์โครต และนายภูริต เวชมนัส อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์ โดยผู้ได้รับรางวัล จะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท โล่รางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร และโอกาสในการได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติอื่นๆ (ขอบคุณภาพจากเพจ YSC Thailand Fanpage รับชมการประกาศผลได้ที่ https://www.facebook.com/YSCThailandFanpage/videos/963777717582161)

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ การสอบรอบสอง ปีการศึกษา 2565

ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ การสอบรอบสอง โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2565 ผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-15.30 น. ณ อาคารหอสมุดเก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบได้ที่ https://bit.ly/3CovSpN  หรือสแกน QR Code ด้านล่าง —————————————- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-564-4440 ต่อ 2091 หรือ 093-508-8110 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม

การส่งแบบแสดงผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 สำหรับนักเรียนที่เข้าสอบรอบสอง และสำหรับผู้ปกครองที่เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง

การส่งแบบแสดงผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 สำหรับนักเรียนที่เข้าสอบรอบสอง และสำหรับผู้ปกครองที่เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 12 มีนาคม 2565 นักเรียนที่เข้าสอบรอบสอง ปีการศึกษา 2565 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ต้องตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธีการใช้ชุดตรวจ ATK หรือวิธีอื่นที่มีความถูกต้องที่สูงกว่าในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการสอบ และยื่นผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อ COVID-19 ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ >>  https://bit.ly/3vKbzBY และให้ส่งแบบฟอร์มพร้อมกับกรอกข้อมูลที่ >>  https://bit.ly/3IROeC4  หรือสแกน QR Code ด้านล่าง ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565 **ทั้งนี้ขอให้นักเรียนนำแบบแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับจริง มายื่นในวันรายงานตัวและสอบรอบสอง** ผู้ปกครองที่จะเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบรอบสอง ปีการศึกษา 2565 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ต้องตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธีการใช้ชุดตรวจ ATK หรือวิธีอื่นที่มีความถูกต้องที่สูงกว่าในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนการประชุม สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ >> …

อ่านเพิ่มเติม

การแจ้งความประสงค์ขอเข้าสอบรอบสอง ปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19

ผู้เข้าสอบที่ “ติดเชื้อ COVID-19” ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย และมีความประสงค์เข้าสอบรอบสอง ปีการศึกษา 2565 ในโครงการ วมว.มธ.-สกร.  ให้แจ้งความประสงค์ขอเข้าสอบ ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 น. โดยให้ดำเนินการดังนี้ 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นความประสงค์ขอเข้าสอบที่   https://bit.ly/3Mnth4h  หรือสแกน QR CODE  ด้านล่าง   2. ส่งแบบฟอร์มและกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ขอเข้าสอบที่   https://bit.ly/3CjEw99  หรือสแกน QR CODE  ด้านล่าง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-564-4440 ต่อ 2091 หรือ 093-508-8110 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม

การชำระค่าธรรมเนียมการสอบรอบสอง ปีการศึกษา 2565

การชำระค่าธรรมเนียมการสอบรอบสอง  สำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการ วมว. ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นักเรียนที่เข้าสอบรอบสองโครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (โครงการ วมว.มธ.-สกร.) ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบคนละ 700 บาท ระหว่างวันที่ 2-9 มีนาคม 2565 โดยชำระผ่านทาง “ธนาคารกรุงไทย” เลขที่บัญชี “475-3-31606-8” ชื่อบัญชี “ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว.” (สามารถชำระผ่านทาง Mobile Banking/ตู้ ATM/ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา) *หมายเหตุ : ไม่อนุญาตให้นำเงินมาชำระในวันสอบ* เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียน/ผู้ปกครองกรอกข้อมูลและแนบหลักฐานการชำระเงินที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3IsDn1g หรือสแกน QR Code ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ในวันถัดไป ได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3sqPjev หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมฝึกทักษะวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน ปี 2565

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฝึกทักษะวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน ปี 2565 (ปีที่ 5) ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 9 พฤษภาคม 2565 โดยในปีนี้มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 4 คน ได้แก่ 1. น.ส.พิชามญชุ์ ฉั่ววิเชียร ฝึกทักษะวิจัย ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) โดยมี ดร.รุจิรา ทิศารมย์ เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง 2. นายณัฐพล สีหา ฝึกทักษะวิจัย ณ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) โดยมี ดร.สัญชัย คูบูรณ์ เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง 3. นายภูริณัฐ พลอาสา ฝึกทักษะวิจัย ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยมี ดร.ปรัชญา บุญขวัญ และทีม เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง 4. นายณรบดี โรจนานันท์…

อ่านเพิ่มเติม