ติดต่อเรา

โครงการ วมว. มธ.-สกร. (ฝ่ายวิชาการ)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์: 02-564-4440 ต่อ 2091 หรือโทร 093-508-8110 (เฉพาะในเวลาราชการ)

โทรสาร: 02-564-4485 ต่อ 2002 หรือ 02-470-8385

E-mail โครงการ ฯ : scius.tu@gmail.com

E-mail คุณอัมพร (ครูผู้ช่วยระดับ 4): amporn.malisorn@gmail.com

E-mail คุณสุวีนา (ครูผู้ช่วยระดับ 4): suvena.thu@gmail.com