เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.นักเรียน ชั้น ม.4 เข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิต และเข้าฟังบรรยายงานวิจัย นวัตกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม

“การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย ผศ.ดร.ธนิท เรื่องรุ่งชัยกุล

เจ้าของผลงานนวัตกรรมโซลาร์เซลล์ระดับนานาชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากบทบาทของอาจารย์แล้ว ผศ.ดร.ธนิท ยังเป็นนักวิชาการที่มีความสนใจเรื่องพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะเรื่องโซลาร์เซลล์ ได้พัฒนาผลงานหลายชิ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกร ชุมชน ซึ่งโดนใจ ตอบโจทย์ ใช้งานได้จริง ที่สำคัญสามารถปรับเปลี่ยนและซ่อมบำรุงได้เอง หลายๆผลงานคว้ารางวัลระดับนานาชาติมาแล้ว เตรียมพบนวัตกรรมสุดล้ำอีกมากจากผู้เชี่ยวชาญด้านโซล่าร์เซลล์  

อ่านเพิ่มเติม

รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต บรรยายในหัวข้อ “งานวิจัย นวัตกรรมทางวิศวกรมศาสตร์ และการประกวดงานวิจัย”

27 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 – 16.30 น. รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “งานวิจัย นวัตกรรมทางวิศวกรมศาสตร์ และการประกวดงานวิจัย” ให้กับนักเรียน วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องเรียน 102 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    

อ่านเพิ่มเติม

เหลือเวลา 5 วันสุดท้าย รับสมัครโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2564

เหลือเวลา 5 วันสุดท้าย‼️‼️ สำหรับการรับสมัครโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิตและวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

โครงการ วมว. ศูนย์ธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิตและวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่นที่ 6) ณ ห้อง S-102 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.นิชานันท์ ล้ำวิริยะพันธ์ (น้องปั๋น)

นักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจาก รายการ Classical/National/Demu-character

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงาน ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 15

ชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ โครงงานการพัฒนาตัวเก็บประจุยิ่งยวดสะอาดแบบครบวงจรจากมันสำปะหลัง

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการสมัครเรียน โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2563

มี 2 วิธี วิธีที่ 1 ส่งหลักฐานออนไลน์ วิธีที่ 2 ส่งหลักฐานทางไปรษณีย์ การส่งเอกสารภายในวันที่ 2 กันยายน 2562

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกรอบแรก และมีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง มัธยมศึกษาปีที่ 4 มธ. สกร.

รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกรอบแรก(เรียงตามเลขประจำตัวสอบ) และมีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกรอบสอง ปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสองและมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ภาคใต้

อ่านเพิ่มเติม