วิธีการสมัครเรียน โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2563

มี 2 วิธี วิธีที่ 1 ส่งหลักฐานออนไลน์ วิธีที่ 2 ส่งหลักฐานทางไปรษณีย์ การส่งเอกสารภายในวันที่ 2 กันยายน 2562

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกรอบแรก และมีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง มัธยมศึกษาปีที่ 4 มธ. สกร.

รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกรอบแรก(เรียงตามเลขประจำตัวสอบ) และมีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกรอบสอง ปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสองและมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ภาคใต้

อ่านเพิ่มเติม

การสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม