รุ่นที่ 8 (2565)

นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2565 รหัสนักเรียน : 6509000011 ชื่อ : น.ส.ภัคจิรา โอษฐ์แก้ว ชื่อเล่น : แก้ม ศึกษาต่อ : รหัสนักเรียน : 6509000029 ชื่อ : น.ส.ณัชชา สมวัธน์ ชื่อเล่น : เอม ศึกษาต่อ : รหัสนักเรียน : 6509000037 ชื่อ : น.ส.ณัฎฐ์นรีย์ สำราญจิตร ชื่อเล่น : นัท ศึกษาต่อ : รหัสนักเรียน : 6509000045 ชื่อ : น.ส.ศรธกรฉัตร ปิยะคุณ ชื่อเล่น : กัญจน์ ศึกษาต่อ : รหัสนักเรียน : 6509000052 ชื่อ : นายพรรษวุฒิ…

อ่านเพิ่มเติม