การชำระค่าธรรมเนียมการสอบรอบสอง ปีการศึกษา 2566

การชำระค่าธรรมเนียมการสอบรอบสอง ปีการศึกษา 2566 นักเรียนที่เข้าสอบรอบสองทุกคน จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบรอบสอง คนละ 700 บาท ระหว่างวันที่ 3 – 13 มกราคม 2566 โดยชำระผ่านทาง ” ธนาคารกรุงไทย ” เลขที่บัญชี ” 475-3-31606-8 “ ชื่อบัญชี “ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว.”  (สามารถชำระผ่านทาง Mobile Banking หรือ ตู้ ATM หรือที่เคาน์เตอร์ธนาคาร) เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการสอบ ที่ http://bit.ly/3PoMhkC หรือสแกน QR Code ด้านล่าง และตรวจสอบสถานะการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ ที่ http://bit.ly/3WtDzE1 หรือสแกน QR Code ด้านล่าง (โดยให้รอตรวจสอบสถานะการชำระเงินในวันถัดไป หลังจากวันที่โอน)   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-564-4440 ต่อ 2091 หรือ 093-508-8110 ในวันและเวลาราชการ หรือทางอีเมล scius.tu@gmail.com

อ่านเพิ่มเติม