กำหนดการสอบรอบสอง ปีการศึกษา 2566

กำหนดการสอบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบรอบสอง โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2566 วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09.30-15.30 น. ณ อาคารหอสมุดเก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   *ขอให้นักเรียนที่เข้าสอบอ่านรายละเอียดกำหนดการสอบ และข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ และขอให้ปฏิบัติตามระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด*  

อ่านเพิ่มเติม