กำหนดการสอบรอบสอง ปีการศึกษา 2566

กำหนดการสอบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบรอบสอง

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09.30-15.30 น. ณ อาคารหอสมุดเก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

*ขอให้นักเรียนที่เข้าสอบอ่านรายละเอียดกำหนดการสอบ และข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ และขอให้ปฏิบัติตามระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด*

 

บทความที่เกี่ยวข้อง