การยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ เข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2566

การยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (โครงการ วมว.มธ.-สกร.) ปีการศึกษา 2566 ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกตัวจริง รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 มีนาคม 2566 ภายในเวลา 16.30 น. ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/3RLYils  หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง หากไม่ส่งหนังสือยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2566 (ภายในเวลา 16.30 น.) จะถือว่าสละสิทธิ์ ทางมหาวิทยาลัยจะเรียกรายชื่อสำรองมารายงานตัวตามลำดับ ดาวน์โหลดหนังสือยืนยันสิทธิ์  >>>  http://bit.ly/3KMeLo6 ดาวน์โหลดหนังสือขอสละสิทธิ์ >>>  http://bit.ly/3IFh8GC ตรวจสอบสถานะการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์ได้ที่   http://bit.ly/41xOjET ——————————————————————- ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-564-4440 ต่อ 2091 หรือ 093-508-8110 ในวันและเวลาราชการ หรือทางอีเมล scius.tu@gmail.com

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต Click >>>  ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาฯ  Click >>>  เอกสารแนบท้าย 1  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง Click >>>  เอกสารแนบท้าย 2  กำหนดการรายงานตัวและมอบตัว   Click >>>  เอกสารแนบท้าย 3  บัญชีรายชื่อสำรองส่วนกลาง  Click >>>  เอกสารแนบท้าย 4  สถานที่ในการยื่นขอดูคะแนนสอบรองสอง (สงวนสิทธิ์สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น)   DOWNLOAD >>>  แบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบรองสอง (สงวนสิทธิ์สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น)  DOWNLOAD >>>  หนังสือยืนยันสิทธิ์  DOWNLOAD >>>  หนังสือขอสละสิทธิ์   ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตัวจริง  ส่งหนังสือยืนยันสิทธิ์ หรือหนังสือขอสละสิทธิ์ มาที่เว็บไซต์ http://bit.ly/3RLYils   หรือสแกน QR…

อ่านเพิ่มเติม