ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3”
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีการศึกษา 2566

คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

Click >>>  ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 

Click >>>  เอกสารแนบท้าย 1  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง

Click >>>  เอกสารแนบท้าย 2  กำหนดการรายงานตัวและมอบตัว  

Click >>>  เอกสารแนบท้าย 3  บัญชีรายชื่อสำรองส่วนกลาง 

Click >>>  เอกสารแนบท้าย 4  สถานที่ในการยื่นขอดูคะแนนสอบรองสอง (สงวนสิทธิ์สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น)  

DOWNLOAD >>>  แบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบรองสอง (สงวนสิทธิ์สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น) 


‼️  ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตัวจริง  ส่งหนังสือยืนยันสิทธิ์ หรือหนังสือขอสละสิทธิ์ มาที่เว็บไซต์ http://bit.ly/3RLYils   หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 มีนาคม 2566 (ภายในเวลา 16.30 น.) หากไม่ส่งหนังสือยืนยันสิทธิ์มาภายในวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่า
สละสิทธิ์ และทางโครงการฯ จะเรียกรายชื่อลำดับสำรองมารายงานตัวตามลำดับ ‼️
?  ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกศึกษารายละเอียดและกำหนดการการรายงานตัวของแต่ละโรงเรียนให้เข้าใจ  ?
‼️?  หากไม่ไปรายงานตัวและมอบตัว ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้นให้ถือว่าสละสิทธิ์  ?‼️
  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-564-4440 ต่อ 2091 หรือ 093-508-8110 ในวันและเวลาราชการ หรือทางอีเมล scius.tu@gmail.com

 

บทความที่เกี่ยวข้อง