โครงการ วมว.มธ.-สกร. ให้การต้อนรับทีมงาน SCiUS Academy

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. อาจารย์ ดร.นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการโครงการ วมว.มธ.-สกร. พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการให้การต้อนรับ รศ.ดร.พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์ หัวหน้าโครงการ SCiUS Academy และทีมงาน พร้อมกับร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการ และหารือแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของนักเรียน และได้นำเยี่ยมชมสถานที่การจัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการทดลอง ณ อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหอพักของนักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรมการตอบปัญหาวิชาการ 1st CCAT

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชามญชุ์ ฉั่ววิเชียร นายวัชรพงศ์ ภูเจริญ และนายปภพ บุญยกิจสมบัติ นักเรียน รุ่นที่ 6 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การตอบปัญหาวิชาการ 1st CCAT ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมสัปดาห์ โรคหลอดลมเรื้อรัง จุฬาฯ 2566 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาวิชาการ (ปัญหาพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นักเรียนชั้น ม.6 (รุ่น 7) เข้าร่วมแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโครงการสัมมนาวิชาการ (ปัญหาพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณท่านคณบดี และผู้บริหารคณะที่ให้โอกาสนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้    

อ่านเพิ่มเติม