โครงการ วมว.มธ.-สกร. ให้การต้อนรับทีมงาน SCiUS Academy

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. อาจารย์ ดร.นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการโครงการ วมว.มธ.-สกร. พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการให้การต้อนรับ รศ.ดร.พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์ หัวหน้าโครงการ SCiUS Academy และทีมงาน พร้อมกับร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการ และหารือแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของนักเรียน และได้นำเยี่ยมชมสถานที่การจัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการทดลอง ณ อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหอพักของนักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

บทความที่เกี่ยวข้อง