ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2566

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2566 วิชาคณิตศาสตร์ จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 8 คน วิชาเคมี จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 9 คน วิชาฟิสิกส์ จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 6 คน วิชาชีววิทยา จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 3 คน วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 5 คน วิชาภูมิศาสตร์ จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 2 คน

อ่านเพิ่มเติม