ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2566

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2566

วิชาคณิตศาสตร์
จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 8 คน
วิชาเคมี
จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 9 คน
วิชาฟิสิกส์
จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 6 คน
วิชาชีววิทยา
จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 3 คน

วิชาคอมพิวเตอร์
จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 5 คน

วิชาภูมิศาสตร์
จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 2 คน


บทความที่เกี่ยวข้อง