การยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ เข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2567

การยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (โครงการ วมว.มธ.-สกร.) ปีการศึกษา 2567  ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกตัวจริง รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 21 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ภายในเวลา 16.30 น. ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3UjwxE3  หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง หากไม่ส่งหนังสือยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 (ภายในเวลา 16.30 น.) จะถือว่าสละสิทธิ์ ทางมหาวิทยาลัยจะเรียกรายชื่อสำรองมารายงานตัวตามลำดับ ดาวน์โหลด คลิก >>> หนังสือยืนยันสิทธิ์ ดาวน์โหลด คลิก >>> หนังสือขอสละสิทธิ์ ตรวจสอบสถานะการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์ได้ที่ https://bit.ly/4bAzaYj   * เมื่อลำดับตัวจริงมีคนสละสิทธิ์ ทางโครงการฯ จะโทรติดต่อลำดับสำรองเพื่อให้ยืนยันสิทธิ์ตามลำดับต่อไป* ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-564-4440 ต่อ…

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบสอง)

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2567 คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต     เอกสารแนบท้าย 1 และ 2 : รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง , กำหนดการรายงานตัวและมอบตัว ดาวน์โหลด คลิก >>  https://drive.google.com/file/d/1irNU5jjVqNgijQviOmWJiO4_ANWxe_I-/view?usp=sharing เอกสารแนบท้าย 4 : สถานที่ขอดูคะแนนสอบ (สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือก) ดาวน์โหลด คลิก >> https://drive.google.com/file/d/1sSfR82qRZS3qZgYskQxGpy6Mn9TULKti/view?usp=sharing   นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก (ตัวจริง) ให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์เข้าเรียนที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3UjwxE3 ในวันที่ 21-29 กุมภาพันธ์ 2567 ภายในเวลา 16.30 น. หากไม่ส่งหนังสือยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ทางมหาวิทยาลัยจะเรียกรายชื่อสำรองมารายงานตัวตามลำดับ แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด คลิก >>  หนังสือยืนยันสิทธิ์…

อ่านเพิ่มเติม