ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบสอง)

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก
นักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3”
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2567
คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

 

ประกาศผลสอบรอบสองปี 2567.

 

เอกสารแนบท้าย 1 และ 2 : รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง , กำหนดการรายงานตัวและมอบตัว

ดาวน์โหลด คลิก >>  https://drive.google.com/file/d/1irNU5jjVqNgijQviOmWJiO4_ANWxe_I-/view?usp=sharing

เอกสารแนบท้าย 4 : สถานที่ขอดูคะแนนสอบ (สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือก)

ดาวน์โหลด คลิก >> https://drive.google.com/file/d/1sSfR82qRZS3qZgYskQxGpy6Mn9TULKti/view?usp=sharing

 

? นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก (ตัวจริง) ให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์เข้าเรียนที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3UjwxE3
ในวันที่ 21-29 กุมภาพันธ์ 2567 ภายในเวลา 16.30 น. หากไม่ส่งหนังสือยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ทางมหาวิทยาลัยจะเรียกรายชื่อสำรองมารายงานตัวตามลำดับ ?

แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลด คลิก >>  หนังสือยืนยันสิทธิ์

ดาวน์โหลด คลิก >>  หนังสือขอสละสิทธิ์

ตรวจสอบสถานะการยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/4bAzaYj

 

  • การขอดูคะแนนสอบคัดเลือกรอบสอง
    สงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้ขอดูคะแนนได้เฉพาะนักเรียนที่ไม่มีรายชื่อเป็นตัวจริงและตัวสำรองเท่านั้น โดยนักเรียนสามารถยื่นคำขอดูคะแนนตามแบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบสอบฯ  และส่งแบบฟอร์มฯ มาที่อีเมล scius.tu@gmail.com  ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น.ดูผลคะแนนสอบได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานโครงการ วมว.มธ.-สกร. ชั้น 3 อาคาร บร.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตดาวน์โหลด คลิก >> แบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบ

 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-564-4440 ต่อ 2091 หรือ 093-508-8110 ในวันและเวลาราชการ 

บทความที่เกี่ยวข้อง