การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปีการศึกษา 2566

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน 1. นายภริลพัจ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (The 21st Thailand Mathematical Olympiad : 21st TMO) ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. นายพัทธดนย์ งามเนรมิตดี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (The 21st Thailand Biology Olympiad : 21st TBO) ระหว่างวันที่ 4 – 8 เมษายน 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3. นายวัชรพัฒน์ ริดำรงค์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง…

อ่านเพิ่มเติม