ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลที่ 2 สาขาคณิตศาสตร์ ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24: YSC 2022

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลที่ 2 สาขาคณิตศาสตร์ ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24: YSC 2022

 

จากโครงงานเรื่อง “โครงสร้างทางเรขาคณิตของวัสดุรับแรงกระแทกจากการพับกระดาษในรูปแบบก้างปลาเฮอร์ริ่งทแยงมุม”
ผู้พัฒนา : น.ส.ภาณุมาศ รุ่งเรืองไทรงาม นายปาณัสม์ พิมพ์โครต และนายภูริต เวชมนัส

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์

โดยผู้ได้รับรางวัล จะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท โล่รางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร และโอกาสในการได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติอื่นๆ

(ขอบคุณภาพจากเพจ YSC Thailand Fanpage รับชมการประกาศผลได้ที่ https://www.facebook.com/YSCThailandFanpage/videos/963777717582161)

บทความที่เกี่ยวข้อง