กิจกรรม Our Last Orbit

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดกิจกรรม “Our Last Orbit” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดี  การอวยพร รวมถึงการอำลาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 (รุ่นที่ 5) ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญ ในการแสดงถึงการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ ครู บุคลากร และนักเรียนรุ่นพี่ รุ่นน้อง ของโครงการ วมว.มธ.-สกร. ทุกคนต่างได้ร่วมแสดงความยินดี กล่าวความรู้สึก และการกล่าวอำลาจากการสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง ถือเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นต่อๆ ไป ได้ร่วมการสร้างเป็นวัฒนธรรมที่จัดขึ้นในทุกปีการศึกษา ต่อไป

BYENIOR SCiUS-TU 05 -ช่วง La Memoire
จัดทำโดย นักเรียนรุ่นที่ 6 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)
BYENIOR SCiUS-TU 05 -ช่วงข้อความถึงพี่ SCiUS-TU 05
จัดทำโดยนักเรียนรุ่นที่ 6 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)

 

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรุ่นที่ 5 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

“..ขอให้นักเรียนประสบความสำเร็จ เจริญก้าวหน้า ในการเรียน การงาน การใช้ชีวิต และสุขภาพแข็งแรง มั่ง มี ศรี สุข ตลอดไป..”
คณะผู้บริหาร คณะครู และพี่ๆ น้องๆ ทุกคน จะคอยเป็นกำลังใจ ให้กับเด็กๆทุกคนเสมอนะคะ ขอให้เด็กๆเติบโตอย่างมีความสุข ?

บทความที่เกี่ยวข้อง