ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม “ตอบปัญหาแพทยศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 18”

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.พิชามญชุ์ ฉั่ววิเชียร นายวัชรพงศ์ ภูเจริญ และนายคุณานนท์ เริงทรง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่น 6) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 6,000 บาท และของที่ระลึก จากกิจกรรม “ตอบปัญหาแพทยศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 18” เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/webmedtufanpage)

 

บทความที่เกี่ยวข้อง