ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม “Chem Challenge ครั้งที่ 10”

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐภัทร แก้วทอง และ นายภูธเรศ สังข์มีน้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (รุ่นที่ 7) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมี “Chem Challenge ครั้งที่ 10” จัดโดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

ขอบคุณภาพจาก เพจ Chem Challenge – การตอบปัญหาวิชาการเคมี โดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

บทความที่เกี่ยวข้อง