การประชุมวิชาการ The 7th ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference (ABB2023)

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายอคิราภ์ น้อยสวัสดิ์ นายปภังกร ฤกษ์สันทัด และนายภูริวัฒน์ จตุเทน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (รุ่น 8 ) เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ The 7th ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference (ABB2023) : Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy Registration ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

ผลงานเรื่อง “Identification and in silico sequence annotation of S8 family protease (FE3456)”
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.เบญจรัตน์ บรรเทิงสุข
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผศ.ดร.หทัยกาญจน์ เลกากาญจน์


บทความที่เกี่ยวข้อง