ห้องสอบและที่นั่งสอบ การสอบคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2567

ประกาศห้องสอบและที่นั่งสอบ การสอบคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว.มธ.-สกร.
ปีการศึกษา 2567
กำหนดสอบวันที่ 20 มกราคม 2567
เวลา 09.30-15.30 น.
สถานที่สอบ : อาคารหอสมุดเก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-564-4440 ต่อ 2091 หรือ 093-508-8110 ในวันและเวลาราชการ

บทความที่เกี่ยวข้อง