กำหนดการสอบและระเบียบการสอบรอบสอง โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2567

กำหนดการสอบและระเบียบการสอบรอบสอง โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2567 สอบวันที่ 20 มกราคม 2567 เริ่มลงทะเบียนรายงานตัว เวลา 08.00-09.00 น.  เวลาสอบ : 09.30-15.30 น. สถานที่สอบ : อาคารหอสมุดเก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต Google maps : https://maps.app.goo.gl/JATBgLD4nvXj9ht19?g_st=ic ขอให้ผู้เข้าสอบศึกษารายละเอียดกำหนดการสอบ ข้อกำหนดต่างๆ และปฏิบัติตามระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบ 1. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบรอบแรก 2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ * หากมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องมีเอกสารมาแสดงต่อกรรมการก่อนเข้าห้องสอบด้วย อุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ 1. ปากกาลูกลื่นสีนํ้าเงินหรือสีดำ 2. ดินสอ 3. ยางลบ 4. ไม้บรรทัดที่ไม่มีตารางธาตุและสูตรคำนวณทุกชนิด สิ่งที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ 1. ห้ามนำตำรา เอกสาร กระดาษ หรือสิ่งพิมพ์ใด ๆ เข้าห้องสอบ 2. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ เช่น…

อ่านเพิ่มเติม

ห้องสอบและที่นั่งสอบ การสอบคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2567

ประกาศห้องสอบและที่นั่งสอบ การสอบคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2567 กำหนดสอบวันที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 09.30-15.30 น. สถานที่สอบ : อาคารหอสมุดเก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-564-4440 ต่อ 2091 หรือ 093-508-8110 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม