ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
และ รางวัลคะแนนรวมสูงสุดภาคกลาง-ภาคตะวันตก
ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 3-8 ธันวาคม 2564  ???

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับ นายภูผา สุวรรณเอนก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ภาคกลาง-ภาคตะวันตก ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 (20th TPhO)  ระหว่างวันที่ 3-8 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
(https://www.facebook.com/TPhO20)

บทความที่เกี่ยวข้อง