ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการ “Mahidol Dental Integration Academic Competition” (MDIAC) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการ “Mahidol Dental Integration Academic Competition” (MDIAC)
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

 

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเพ็ญพัชร ศรีสัมฤทธิ์ นายณัฐพล สีหา และนางสาวประภาศิริ โชคชัยทวีลาภ นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการ “Mahidol Dental Integration Academic Competition” (MDIAC) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 ณ คณะทันตแพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บทความที่เกี่ยวข้อง