กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2566

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก
โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2566

โครงการ วมว.มธ.-สกร. กำหนดให้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกและมีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง ในโครงการ วมว.มธ.-สกร. ประจำปีการศึกษา 2566 ในที่วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้อง S106 ชั้น 1 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อแนะนำโครงการฯ และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ในด้านต่างๆ อาทิเช่น หลักสูตร รูปการจัดการเรียนการสอน การพักอาศัยในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดกำหนดการประชุมดังนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง