ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐภัทร แก้วทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่น 7) ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ค. 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทางโครงการฯ ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง