SCiUS TU Sports Days 2023

โครงการ วมว.มธ.-สกร. จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง SCiUS TU Sports Days 2023 ให้แก่นักเรียนชั้น ม.4-6 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และศิษย์เก่า และส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ โดยกิจกรรมจัดขึ้น 2 วัน ได้แก่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30-16.30 น. แข่งขันกีฬาปิงปอง บาสเกตบอล และแชร์บอล และวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30-16.30 น. แข่งขันกีฬาวิ่งเปรี้ยวและชักเย่อ แชร์บอล และฟุตซอล ณ  อาคารยิมเนเซียม 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

บทความที่เกี่ยวข้อง