ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2566

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วิชาคณิตศาสตร์ 
จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 15 คน และรายชื่อสำรอง 4 คน

วิชาชีววิทยา
จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 5 คน และรายชื่อสำรอง 3 คน

วิชาเคมี
จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 14 คน และรายชื่อสำรอง 2 คน
วิชาคอมพิวเตอร์
จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 10 คน และรายชื่อสำรอง 1 คน
วิชาฟิสิกส์
จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 10 คน และรายชื่อสำรอง 1 คน
วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 5 คน และรายชื่อสำรอง 1 คน

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง