โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น (รุ่น 8)

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ
เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ในต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น
สำหรับนักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 8

วันที่ 6-11 พฤษภาคม 2567 คณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู และเจ้าหน้าที่โครงการ วมว.มธ.-สกร. นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 8 เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ในต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการระหว่างนักเรียนโครงการ กับนักเรียน นักศึกษาหรือบุคลากรในสถาบันวิจัยหรือสถาบันศึกษาของประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ เห็นความเป็นไปของโลก ตลอดจนเทคโนโลยีที่ก้าวเดินไปอย่างรวดเร็ว นำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้กับการดำรงชีวิต และได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ ศิลปวัฒนธรรม

โดยในกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนได้เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Foods with function claims” โดย Professor Takashi Mishima (Faculty of Bioresources, Mie University) และได้เยี่ยมชมคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัย Mie University จากนั้นได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน และทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่น ณ โรงเรียน Tsu High School

นอกจากกิจกรรมทางด้านวิชาการแล้ว ทางโครงการฯ ยังได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของประเทศญี่ปุ่น โดยได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ดังนี้
– ศาลเจ้าอิเสะ (Ise Grand Shrine) : ศาลเจ้าสำคัญและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของลัทธิชินโต มีความเก่าแก่กว่า 2,000 ปี สร้างขึ้นเมื่อ 4 ปีก่อนคริสตกาลหรือตรงกับ พ.ศ.539
– ตลาดโอคาเกะ (Okage Yokocho) : ตลาดในบรรยากาศแบบญี่ปุ่นย้อนยุค
– วัด Senjuji : วัดใหญ่ที่สำคัญของ จ.มิเอะ ซึ่งเป็นสมบัติแห่งชาติ เป็นอาคารไม้ที่มีความสมบูรณ์สวยงาม สร้างขึ้นในสมัย คามามุระ (คศ.1185-1333)
– Universal Studio Japan
– ตลาดคุโรมง (Kuromon Ichiba Market) : ตลาดสดเก่าแก่ของเมืองโอซาก้า ซึ่งเปิดมาตั้งแต่สมัยเมจิหรือเมื่อ 100 กว่าปีก่อน ตลาดแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็น ‘ครัวของโอซาก้า’ โดยประกอบด้วยร้านต่างๆ กว่า 170 ร้าน ทั้งร้านขายอาหารสด อาหารพร้อมทาน ผักผลไม้ และของใช้ต่างๆ
– พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง (Osaka Aquarium KAIYUKAN) : พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นและทวีปเอเชีย เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติของมหาสมุทรแปซิฟิก ที่สร้างขึ้นมาให้คล้ายกับสภาพแวดล้อมโดยธรรมชาติของมหาสมุทรแปซิฟิกมากที่สุด

บทความที่เกี่ยวข้อง