ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม 14th SCiUS Forum

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรุ่น 8 และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทุกท่านที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม 14th SCiUS Forum ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยในปีนี้นักเรียนสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ถึง 27 รางวัล โดยแบ่งเป็น
🥇เหรียญทอง 2 รางวัล
🥈เหรียญเงิน 12 รางวัล
🥉เหรียญทองแดง 4 รางวัล
🎖รางวัล Special Award ที่มอบโดยหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน จำนวน 5 รางวัล
🎖รางวัล Curiosity-based Award จำนวน 1 รางวัล (เป็นรางวัลพิเศษจากกรรมการตัดสิน โดยพิจารณาบนพื้นฐานความสงสัยใคร่รู้เพื่อริเริ่มการทำโครงงานของนักเรียน)
🎖รางวัล Poster Popular Vote จำนวน 3 รางวัล

บทความที่เกี่ยวข้อง